Haberler

17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi 10. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği

ESCP MasterClass

10. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi Bilimsel Program

   9 Nisan 2019, Salı
  Kayıt
13:30-17:30 KURS 1: KONTİNANS YÖNETİMİ
  Kurs Koordinatörü: Azize Karahan
  Eğitici: Vicki Patton
19:00-19:30 AÇILIŞ TÖRENİ

   10 Nisan 2019, Çarşamba
08:00-08:45 AÇILIŞ KONFERANSI
  Oturum Başkanı: Fethiye Erdil
  Stoma ve yara bakım hemşireliğinin geleceği - Ayişe Karadağ
08:45-10:00 PANEL
  Oturum Başkanları: İlker Sücüllü, Nalan Özhan Elbaş
  Kolorektal cerrahide yeni teknolojiler ve inovatif yaklaşımlar
08:45-09:10 - Kolorektal cerrahide yeni teknolojiler - Sezai Leventoğlu
09:10-09:35 - Kolorektal cerrahide yeni teknolojilerin hemşirelik bakımına yansıması - Emine Arıcı
09:35-10:00 - Stoma ve yara bakım hemşireliğinde inovatif yaklaşımlar - Deniz Harputlu
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Sevilay Şenol Çelik
  Kolorektal cerrahi hastalarında yaşam kalitesinin artırılmasında hemşirenin rolü - Vicki Patton
11:30-12:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
  Oturum Başkanları: Azize Karahan, Sercan Karadağ
Bildiri detayları için tıklayınız
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 KURS 2: KOLOREKTAL CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE ARAŞTIRMA VE YAYIN
  Kurs Koordinatörleri: Sevilay Şenol Çelik, Deniz Öztürk
  Eğiticiler: Sevilay Şenol Çelik, Erdem Karabulut
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 İKİLİ KONFERANS
  Oturum Başkanı: Ersin Öztürk
  Anorektal hastalıkların yönetimi
16:00-16:30 - Sık görülen anorektal hastalıklar ve tedavisi - Bülent Erkek
16:30-17:00 - Anorektal hastalıklarda hemşirelik bakımı - Vicki Patton
17:00-18:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
  Oturum Başkanları: Emine İyigün, Deniz Öztürk
Bildiri detayları için tıklayınız
   
   11 Nisan 2019, Perşembe
08:00-10:00 KURS 3: FİSTÜL YÖNETİMİ
  Kurs Koordinatörü: Ayişe Karadağ
  Eğiticiler: Metin Keskin, Meral Altunsoy, Gözde Türkmenoğlu
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:45 PANEL
  Oturum Başkanları: Nalan Özhan Elbaş, Sevil Güler Demir
  İnflamatuar barsak hastalıklarının yönetimi
10:30-10:55 - Tedavi - Erman Aytaç
10:55-11:20 - Hemşirelik bakımı - Ebru Kırbıyık
11:20-11:45 - Beslenme - Hülya Kamarlı Altun
11:45-12:30 VAKA OTURUMU
  Oturum Başkanları: Hatice Ayhan, Deniz Harputlu
  Fistül yönetimi
  Konuşmacılar: Durucan Aydın, Aysel Ören Hin, Deniz Cenan
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:45 PANEL
  Oturum Başkanları: Azize Karahan, Durucan Aydın
  Peristomal cilt komplikasyonlarının yönetimi
13:30-13:55 - Zor yönetilen peristomal cilt komplikasyonları (Pyoderma gangrenosum, peristomal varisler, hiperplazi) - Eylem Toğluk
13:55-14:20 - Peristomal cilt komplikasyonları yönetmeye yönelik araçlar - Hülya Bulut
14:20-14:45 - Peristomal cilt komplikasyonlarında araştırmaların geleceği - Sevil Güler Demir
14:45-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3
  Oturum Başkanları: İkbal Çavdar, Meral Altunsoy
Bildiri detayları için tıklayınız
15:30-16:00 Kahve Molası
16:00-17:00 VAKA OTURUMU
  Oturum Başkanları: Hatice Karabulut, Aysel Ören Hin  
  Stoma yönetimi
  Konuşmacılar: Rabia Cihan, Meral Altunsoy, Gülnur Gümbelek, Ali Ay
     
   12 Nisan 2019, Cuma
08:00-09:15 PANEL
  Oturum Başkanları: Zehra Göçmen Baykara, Deniz Cenan
  Kolorektal cerrahide psikososyal yaşam
08:00-08:25 - Damgalanma - Duygu Hiçdurmaz
08:25-08:50 - Sosyal destek ve uyum - Hatice Karabulut
08:50-09:15 - İbadet - Sercan Karadağ
09:15-10:00 İKİLİ KONFERANS
  Oturum Başkanı: Ayfer Aydın
  Kolorektal cerrahide cinsel yaşam
09:15-09:35 - Kolorektal cerrahinin cinsel yaşama etkisi - Neriman Şengül
09:35-10:00 - Kolorektal cerrahi sonrası cinsel yaşama uyum - Zehra Göçmen Baykara
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:45 PANEL
  Oturum Başkanları: Emine İyigün, Duygu Hiçdurmaz
  Kolorektal cerrahide özel durumlar
10:30-10:55 - Çocuk - Ayfer Aydın
10:55-11:20 - Yaşlı - İkbal Çavdar
11:20-11:45 - Engelliler - Azize Karahan
11:45-12:30 KONFERANS
  Oturum Başkanı: Nalan Özhan Elbaş
  Kolorektal cerrahide palyatif bakım - Ayfer Özbaş
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-15:30 KURS 4: PEG VE PEJ UYGULAMALARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI
  Kurs Koordinatörleri: Emine İyigün, Hatice Ayhan
  Eğiticiler: Emine İyigün, Hatice Ayhan, Kezban Akçay
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:00 İKİLİ KONFERANS
  Oturum Başkanı: Fethiye Erdil
  Kolorektal cerrahide hızlı iyileşme protokolleri
16:00-16:30 - Hızlı iyileşme protokolleri - Cem Kaan Parsak
16:30-17:00 - Hızlı iyileşme protokollerinde hemşirenin rolü - Dilek Aktaş
18:10-19:00 ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ
   
   13 Nisan 2019, Cumartesi
08:00-09:00 İKİLİ KONFERANS
  Oturum Başkanı: Hülya Bulut
  Kolorektal cerrahide travmalar
08:00-08:30 - Tedavi - Cihangir Akyol
08:30-09:00 - Bakım - Zahide Tunçbilek
09:00-10:15 İKİLİ KONFERANS
  Oturum Başkanı: Ayişe Karadağ
  Zor iyileşen yaralar (Açık abdomen, kanser yaraları, nekrotizan fasiit)
09:00-09:40 - Zor iyileşen yaralarda tedavi - Özgen Işık
09:40-10:15 - Zor iyileşen yaralarda hemşirelik bakımı ve yara pansumanları - Deniz Harputlu
10:15-11:00 VAKA OTURUMU
  Oturum Başkanı: Hatice Ayhan
  Yara yönetimi
  Konuşmacılar: Mehmet Atasoy, Birgül Ödül Özkaya, Hanife İnç

Poster Bildiriler