Haberler

17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi 10. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği

ESCP MasterClass

17. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi Bilimsel Program

   9 Nisan 2019, Salı
08:15-17:00 LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL CERRAHİ KURSU
  Kurs Sorumlusu: Emre Balık
Öğrenim Hedefleri:
Laparoskopi kolorektal cerrahinin uygulanabilmesi için yetkinliğini kanıtlamış bir yöntemdir. Ancak teknik uygulamadaki güçlükler ve konvansiyonel cerrahiden farklı gereç ve gereksinimlerinin olması gibi nedenlerle gerektiği kadar yaygınlaşamamıştır. Bu kurs sırasında uzun süredir bu tekniği uygulayan uzmanlar tecrübelerini laparoskopiye yeni başlamış veya başlamayı planlayan meslektaşlara aktaracaktır. Kursun temel hedefleri laparoskopi için gerekli gereç ve diğer gereksinimleri açıklamak; laparoskopinin kanıta dayalı tıp açısından durumunu ortaya koymak; laparoskopi sırasında oluşabilecek sorunları önleme ve çözümlenmesini sağlayacak bilgileri paylaşmaktır. Ayrıca video bölümüyle laparoskopik tekniklere ait ipuçları anlatılacaktır. Son bölümde ise kanser dışı hastalıklarda uygulanan laparoskopik işlemler tartışılacak ve daha seyrek kullanılan laparoskopi teknikleri tanıtılacaktır.

08:15-08:30 - Açılış- Kursun tanıtımı
Oturum Başkanı: Emre Canda
08:30-08:45 - Laparoskopik kolorektal cerrahiye nasıl başlamalı, geçiş nasıl sağlanmalı ? LapCO modeli -
Emre Balık
08:45-09:00 - Laparoskopik kolorektal cerrahi için ameliyathane kurulumu? - Volkan Özben
09:00-09:15 - Zayıf ve güçlü yönleriyle stapler ve enerji teknolojileri - Bora Karip
09:15-09:30 - Görüntü sistemleri ne getiriyor? - İlker Sücüllü
09:30-09:45 - Sağ hemikolektomi: Tekniklerin gözden geçirilmesi - Erman Aytaç
09:45-10:00 - Video Sunum: Sağ hemikolektomi - İpuçları ve tuzaklar - Emre Canda
10:00-10:30 Kahve Arası
  Oturum Başkanı: Emre Balık
10:30-10:45 - Laparoskopik sol hemikolektomi: Literatür güncellemesi ve tekniklerin gözden geçirilmesi - Emre Sivrikoz
10:45-11:00 - Video sunum: Sol hemikolektomi - İpuçları ve tuzaklar - Tunç Yaltı
11:00-11:15 - Laparoskopik proktektomi ve TME: Literatür güncellemesi ve tekniklerin gözden geçirilmesi - Mustafa Öncel
11:15-11:30 - Video Sunum: Sfinkter koruyucu cerrahi - Bilgi Baca
11:30-11:45 - Video Sunum: APR - Bülent Erkek
11:45-12:00 - Tartışma
12:00-12:15 - Video Sunum: Ventral mesh rektopeksi - İpuçları ve tuzaklar - Fatma Ayça Gültekin
12:15-12:30 - Video Sunum: Rezeksiyon rektopeksi - İpuçları ve tuzaklar - Metin Keskin
12:30-13:30 Öğle Yemeği
Oturum Başkanı: Bülent Erkek
13:30-13:45 - Anastomoz seçenekleri ve güvenliği - Ahmet Ziya Balta
13:45-14:15 - Gerçek hayatta neler olabilir? - Emre Balık
14:15-14:30 - Tartışma
14:30-17:00 - Çalışma kutularında barsak modeli ile rezeksiyon ve anastomoz / Simülatör eğitimi
08:30-18:00 KOLOREKTAL VE APPENDİKS KANSERLERİ-PERİTON METASTAZINDA (PM) SİTOREDÜKTİF CERRAHİ (SRC) VE HİPERTERMİK İNTRAPERİTONEAL KEMOTERAPİ (HİPEK) KURSU
  Kurs Sorumlusu: Selman Sökmen
Öğrenim Hedefleri:
• Kolorektal ve appendiks kanserine bağlı periton metastazında sitoredüktif cerrahi ve HİPEK tedavisinin onkolojik mantığı
• Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK için hasta seçimi: Endikasyon ve kontraendikasyonlar
• Yüksek riskli kolorektal kanser hastasının tanımı, proaktif tutum ve ikinci bakış yaklaşımı nedir?
• Hangi aşamada sistemik kemoterapi uygulanmalı?
• Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK deneysel midir? Yoksa HİPEK’siz kol mu deneyseldir?
• Omentektomi ve splenektominin rolü nedir? Daha çok mu enfeksiyon gelişiyor?
• Her appendiks kanseri- periton metastazında sağ kolektomi ve/veya HİPEK uygulanmalı mı?
• Sınırlayıcı faktör ince barsak tutuluşu: Nasıl temizlemeye çalışıyoruz? Mezenterektomi ve ince barsak nakli mümkün mü?
• Pelvik sitoredüktif cerrahinin incelikleri, komplikasyon ve çözümleri
• Sitoredüktif cerrahi ve HİPEK tedavisi ne yöne doğru evriliyor?

08:30-08:50 - Açılış ve kursun tanıtımı - Paul H. Sugarbaker, Selman Sökmen
  Oturum Başkanları: Paul H. Sugarbaker, Mehmet Füzün
08:50-09:10 - Periton yüzey kanserlerinde patofizyoloji - Ersin Öztürk
09:20-09:40 - Kolorektal kanser-PM’de endikasyonlar ve hasta seçimi - Ignace de Hingh
09:50-10:20 - Sitoredüktif teknikler ve peritonektomi işlemleri - Paul H. Sugarbaker
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-11:20 - Yüksek riskli kolorektal karsinomlarda SRC ve HİPEK - Selman Sökmen
11:30-12:00 - Kolorektal kanser-PM’de pre- ve/veya postoperatif sistemik kemoterapi: Kanıta dayalı bir tedavi midir? - Ignace de Hingh
12:10-13:30 Öğle Yemeği
  Oturum Başkanları: Ignace de Hingh, Selman Sökmen
13:30-13:50 - Omentektomi’nin onkolojik önemi - Cihangir Akyol
14:00-14:20 - Psödomiksoma peritonei - Paul H. Sugarbaker
14:30-14:50 - Kolorektal kanser-PM’de nasıl ve ne zaman PİPAK? - Emre Canda
15:00-15:20 - Pelvik sitoredüksiyon: Tipleri ve önemli noktalar - Selman Sökmen
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-16:20 - Sitoredüksiyon ve HİPEK sonrası komplikasyon yönetimi - Ignace de Hingh
16:30-16:50 - PRODIGE 7 çalışmasına dair kaygılar: Kimin kanıtını takip edeceğiz? (Randomize klinik çalışmaların güçlü ve zayıf yanları) - Bülent Karabulut
17:00-17:45

- İnteraktif olgu sunumları - Emre Canda

17:45-18:00 - Değerlendirme ve kapanış
08:15-12:30 PERİANAL SEPSİS VE PERİANAL FİSTÜL TEDAVİ KURSU
  Kurs Sorumlusu: Sezai Leventoğlu
Perianal fistül gerek günlük pratik hayatta sık karşılaşılması gerekse de basit gibi görünen ancak tedavisi zor olabilen proktolojik bir hastalık olması nedeniyle kolorektal cerrahinin temel konularından biridir. Bu kursun amacı perianal fistül oluşumu ile ilgili bilgileri aktarmak ve modern fistül tedavisi konusunda algoritma sunmaktır.

Öğrenim Hedefleri:
Anal kanal anatomi ve fizyolojisine hakim olmak, fistül patofizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, modern fistül tedavisi ve perianal sepsis yönetimi hakkında pratik bilgiler almak, fistül tedavisi konusunda algoritma oluşturmak.
08:15-08:30 - Açılış
08:30-08:40 - Perianal apse/fistüllerin haritalandırılması nasıl olmalı? Pelvik MR - Selma Uysal Ramadan
08:40-08:50 - Perianal apse/fistüllerin haritalandırılması nasıl olmalı? EAUS - İlker Sücüllü
08:50-09:05 - Anal apse tedavisi nasıl? Drenaj mı? Fistül cerrahisi mi? - Alp Yıldız
09:05-09:20 - Tartışma
  Perianal fistülde tedavi nasıl, ne zaman, kime? Kanıtlar neler?
09:20-09:35 - Fistülotomi, fistülektomi, FIPS, TIT, PERFACT - Bülent Erkek
09:35-09:50 - Transanal/dermal ilerletme flepleri? - Fatma Ayça Gültekin
09:50-10:05 - Seton uygulamaları? Gevşek, kesici, hybrid? - Bülent Menteş
10:05-10:15 - Tartışma
10:15-10:30 Kahve Arası
  Sfinkter koruyucu cerrahi yöntemler/Atnalı apse, fistüller
10:30-10:50 - LIFT (İntersfinkterik fistül traktı ligasyonu) - Ahmet Rencüzoğulları
10:50-11:10 - LAFT (Lazer fistül ablasyon) - Ersin Öztürk
11:10-11:30 - VAAFT (Video yardımlı fistül traktı ablasyonu), OTSC (Klip uygulamaları) - İ. Ethem Geçim
11:30-11:50 - Anal plug, dolgu maddeleri (Permacol paste, fibrin glue, PRP...) - Emre Sivrikoz
11:50-12:10 - Atnalı apse/fistül tedavisi nasıl? - Sezai Leventoğlu
12:10-12:20 - Tartışma
12:20-12:30 - Kurs değerlendirmesi - Kapanış
08:00-12:00 KOLOREKTAL KANSER İÇİN NÜTRİSYON KURSU
  Kurs Sorumlusu: Tahsin Çolak

Kanser hastalarında ölümlerin %20 ila %40’ı kanserin tetiklediği malnütrisyon sonucunda olmaktadır. Malnütrisyon en çok gastrointestinal sistem ile ilgili hastalıklarda gözükmektedir. Kolorektal cerrahide malnütrisyon çok ciddi bir problem olmakla birlikte cerrahi eğitim esnasında bu konu hak ettiği önemi alamamaktadır. Bu kursun amacı kolorektal kanser ve beslenme sorunu yaratan inflammatuar barsak hastalarında nütrisyon uygulama prensiplerinin eğitiminin verilmesidir

Hedef katılımcılar:
• Genel Cerrahlar
• Kolorektal Cerrahlar
• Cerrahi Onkologlar
• Gastrointestinal Cerrahlar
• Medikal Onkologlar
• Yoğun Bakım Uzmanları
• Beslenme ve Diyetetik Uzmanları
• Beslenme Komitesi Hemşireleri

08:00-08:10 - Açılış konuşmaları ve sunum - Tahsin Çolak
08:10-08:25 - İyileşmenin hızlandırılması: prensipler ve sonuçlara etkisi - İsmail Cem Eray
08:25-08:40 - Hastanede yatmak malnütrisyona neden oluyor mu? - Ediz Altınlı
08:40-08:55 - Kanserli hastalarda neden malnütrisyon olur? - Tahsin Çolak
08:55-09:10 - Kolorektal kanserli hastaların beslenmeye ihtiyacı var mı? Varsa nasıl bir beslenme stratejisi izlemeliyiz? - Melih Paksoy
09:10-10:10 - İnteraktif olgu sunumları - Ahmet Rencüzoğulları
10:10-10:30 Kahve Arası
10:30-10:45 - Sarkopeni nedir? Nasıl önleriz? - Cem Kaan Parsak
10:45-11:00 - Enterokutanöz fistülü olan hastaları nasıl besleyelim? - Özgür Türkmenoğlu
11:00-11:15 - Yaptığımız beslenme yönetiminin başarısını nasıl takip ederiz? (Monitörizasyon) - Ahmet Dağ
11:15-11:30 - Beslenme desteğinde karşılaşılabilecek komplikasyonlar nelerdir? - Ömer Faruk Özkan
11:30-12:00 - İnteraktif olgu sunumlar - Hedef Özgün
12:00 - Temenniler ve kapanış
08:30-12:30 KOLOREKTAL KANSER İÇİN ERKEN EVRE TARAMA KURSU
  Kurs Sorumlusu: Ahmet Serdar Karaca
Kolorektal kanser için tarama programları tüm dünya ile birlikte yurdumuzda da hızla yaygınlaşmaktadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bu kursta ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş kanser tarama programlarının tanıtılması ve kullanımı konusunda sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenim Hedefleri:
• Tarama yöntemlerinin tanımlanması ve sınıflaması
• Dünyada ve ülkemizde kullanılan tarama yöntemlerinin neler olduğu
• Sağlık Bakanlığı tarama programının tanıtımı
• Tarama programının hedefleri, beklentiler
• Tarama programında patoloji saptanan hastalara yaklaşım algoritması
08:30-08:45 - Açılış-kurs ve programın tanıtımı - Murat Türkyılmaz
08:45-09:00 - Kolorektal kanser ve tarama önemi- Tarama ve takip kuralları - Kim / nasıl / ne zaman? -
Betül Keskinkılıç
09:00-09:15 - Risk/Risklere göre katmanlılaştırma - Betül Keskinkılıç
   • Ortalama risk
   • Artan risk
09:15-09:30 - Aile hikayesi-Kişisel hikaye - Betül Keskinkılıç
   • Yüksek / en yüksek risk
09:30-09:45 - Dışkı Kan Testi yapmanın önemi ve avantajları - Ahmet Serdar Karaca
09:45-10:00 - Yüksek kaliteli bir dışkı testi programı geliştirmek - Etkili bir testin seçilmesi -
Ahmet Serdar Karaca
10:00-10:15 - Kaçınılması gereken testler, kullanılacak testler - Yüksek hassasiyetli guaiac testleri (HS-gFOBT), immünokimyasal testler (FIT) - Ahmet Serdar Karaca
10:15-10:30 Kahve Arası
10:30-10:45 - Evde tabure toplama, ofiste değil/ Uygun hastaları belirleme/ FOBT / FIT almaması gereken hastalar - Ahmet Serdar Karaca
10:45-11:00 - Eğitim personelinin hastalarla iletişim kurması/ Uygun talimatlar vermek/ Yüksek test tamamlama oranlarının güvence altına alınması - Ahmet Serdar Karaca
11:00-11:15 - Yüksek kaliteli test işleme/ Anormal testleri takibi/ Yıllık test tamamlanmasını sağlamak - Ahmet Serdar Karaca
11:15-11:30 - Kolonoskopinin uygunluğu / Ön işlem risk değerlendirmesi - Ali Sapmaz
11:30-11:45 - Prosedür hazırlığı: Barsak hazırlığı/ Bazı hastalar için güvenlik önlemleri - Ali Sapmaz
11:45-12:00 - Kolonoskopi raporunun yorumlanması / Kanıta dayalı takip - Ethem Geçim
12:00-12:15 - Kolonoskopi kalitesinin denetlenmesi - Ethem Geçim
12:15-12:30 - Tartışma
13:30-17:30 TEMEL VE İLERİ KOLONOSKOPİ TEKNİKLERİ KURSU
  Kurs Sorumlusu: Feza Karakayalı

Kolorektal kanserler ülkemizde ve dünyada organ kanserleri içinde sıklık bakımından üçüncü sırayı alır. Kolon ve rektum kanserlerinin hemen tamamı adenomatöz polibin kansere dönüşmesi şeklinde gelişir. Bu nedenle alt gastrointestinal sistemin endoskopik olarak incelenmesi son derece önemlidir. İşlemin iki amacı vardır. Birinci amaç poliplerin tespit edilmesi, diğeri ise kanser gelişmişse erken evrede tanı koymaktır. Ülkemizde ve dünyada ailesel risk faktörleri de gözetilerek en geç 50 yaşında tarama amaçlı kolonoskopi yapılması önerilmektedir. TKRCD 2019 yılı kongresi kapsamında kolorektal cerrahi ile ilgilenen cerrahların kolonoskopi uygulanmasını ile ilgili bilgilendirilmesi, en doğru ve etkin bir şekilde bu tanı ve tedavi yöntemini uygulaması ve ülkemizde kolonoskopi kullanımını yaygınlaştırmak amaçları ile bu kursun düzenlenmesi planlanmıştır.

Kurs sonrasında katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmektedir:
• Kolonoskopik girişimlerin endikasyonları, kontrendikasyonları
• İşlem için risk faktörleri
• Kolonoskopi uygulaması için hasta hazırlanması
• Aydınlatılmış onam alınmasındaki detaylar
• Kolonoskopide temizlik ve dezenfeksiyon
• Kolonoskopide sedasyon uygulamaları
• Kolonoskopi cihazının yapısal tanıtımı
• Anatomik referans noktaları
• Çekal entübasyon
• Polipektomi yapılma yöntemleri
• Alt GİS kanaması olan hastalarda yaklaşım
• Endoskopik mukozal disseksiyon ve rezeksiyon yöntemleri
• Rapor yazımı ve dikkat edilecek noktalar

13:30-13:40 - Açılış, tanışma, kurs tanıtımı - Feza Karakayalı
13:40-13:50 - Endikasyonlar, barsak hazırlığı, kalite standartları ve aydınlatılmış onam -
Ahmet Serdar Karaca
13:50-14:05 - Tanı için kullanılan yeni yöntemler - Tugan Tezcaner
14:05-14:20 - Lezyonların tanınması ve sınıflamalar - Bahadır Ege
14:20-14:40 - Kolonoskopide anatomik tuzaklar, kaçınma yöntemleri - Metin Keskin
14:40-15:00 - Polipektomi ve endoskopik mukozal rezeksiyon; nasıl yapalım? - Osman Baran Tortum
15:00-15:20 - Komplikasyonlardan kaçınma, komplikasyonların farkına varmak ve tedavi yöntemleri -
Ahmet Rencüzoğulları
15:20-15:30 - Acil kolonoskopi endikasyonları ve tedavi yöntemleri - Hasan Bektaş
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:00 İnflamatuar barsak hastalığında kolonoskopi: Psödopolip, DALM, adenom yönetimi -
Hasan Bektaş
16:00-16:10 Kolonoskopik işlemlerde hukuki sorumluluklar ve olgu tartışmaları - Yılmaz Büyükuncu,
Feza Karakayalı
16:10-17:30 Pratik Uygulama
13:30-17:30 KOLOREKTAL CERRAHİ İÇİN RADYOLOJİ KURSU
  Kurs Sorumlusu: Funda Barlık Obuz
Cerrahlar için radyoloji özellikle de tomografi ve manyetik rezonans görüntülerin, kendileri tarafından yorumlanabilmesi çok önemlidir. Ancak eğitimlerindeki en önemli eksikliklerinden biri yine bu filmlerin yorumlanmasıdır. Bu kursta konusunda uzman radyoloji hekimleri ve cerrahlar tarafından pratik hayatta bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) tetkiklerine sıkça başvurduğumuz kolon ve rektum kanseri, perianal fistül başta olmak üzere kolorektal hastalıklardaki yeri, kullanım alanları, hangi tetkikten hangi durumda daha fazla faydalanabileceğimize dair teorik bilgiler ve bu tetkik görüntülerini yorumlayabilmek için gerekli temeller anlatılacaktır.
13:30-14:00 - Rektum ve pelvisin radyolojik anatomisi, MR tekniği - Funda Barlık Obuz
14:00-14:45 - Rektum kanserinin lokal evrelemesinde MR - Funda Barlık Obuz
14:45-15:30 - BT kolonografi, kolon kanseri tanı ve evrelemesinde BT - Selma Uysal Ramadan
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:15 - Rektum kanserinde neoadjuvan KRT sonrası yanıt değerlendirmede MR - Funda Barlık Obuz
16:15-17:00 - Nüks kolorektal kanserde görüntüleme ve yeniden evreleme - Funda Barlık Obuz
17:00-17:30 - Perianal fistüllerde MR - Selma Uysal Ramadan
13:30-17:30 REKTUM KANSERİNDE TRANSANAL ENDOSKOPİK GİRİŞİMLER KURSU
  Kurs Sorumlusu: İ. Ethem Geçim
Öğrenim Hedefleri: Öncelikle TEM cerrahisinin tanımı, tarihçesi ve bu amaçla geliştirilmiş aletler tanıtılacaktır. Dünyada endoskopik yöntemlerle “parçalanmadan”, “negatif sınırlar garanti edilmeden” ve özellikle “transanal olarak erişilmesi anatomik mesafe olarak zor olan ya da mümkün olmayan” polip ve tümörler tanımlanacak, preoperatif evrelemede lenf nodu metastazı bulunmayan erken tümörler için tüm dünyada radyoterapi ile birlikte ve tek başına TEM kullanımı, bu yaklaşımın majör cerrahiyi önleme ve sfinkter koruma gibi avantajları tartışılacaktır.
Kursiyerler “neden transanal girip koterle eksize edip dikmiyoruz da bu komplike aletleri kullanıyoruz” sorusuna yanıt bulacaklardır. Bu amaçla, her alt başlığa göre, sadece literatür verilerek kalınmayacak, kurs eğitmenlerinin kendi vakaları video şeklinde sunulacak, kursiyerlere tecrübe aktarımı sağlanacaktır. Kursun teorik bölümü tamamlandıktan sonra plastik ve hayvan barsak modeli üzerinde kursiyerler birbirlerini asiste ederek her biri, en az birer adet transanal polip eksizyonu yapacaklardır.
13:30-13:50 - Giriş, tarihçe, literatür - Ahmet Serdar Karaca
13:50-14:10 - TEM: Avantajları, uygulama alanları - Emre Canda
14:10-14:30 - TaTME: Tanımı, uygulamaları, sonuçları - İ. Ethem Geçim
14:30-14:45 - Soru - cevap ve tartışma
14:45-17:30 - Pratik uygulama
13:15-17:30 KOLOREKTAL CERRAHİDE ANASTOMOZ TEKNİKLERİ KURSU
  Kurs Sorumlusu: Cihangir Akyol
Cerrahide anastomoz en sık kullanılan tekniklerden biridir. Tarihsel süreç içinde anastomoz iyileşmesi hakkında moleküler biyoloji bilgilerinin artmasıyla birlikte anastomoz teknikleri de değişim göstermiştir. Diğer yandan, stapler kullanımı da özellikle karın cerrahisinde rutin hale gelmiştir. Teknolojinin hızla ilerlemesi stapler teknolojisini de etkilemiş ve birçok yeni stapleri günlük kullanıma sokmuştur. Bununla birlikte damar ve doku kesme ve mühürlemede yeni teknolojik birçok cihaz üretilmiş ve pratik kullanımda yerini almıştır. Her ne kadar cerrahi eğitim sırasında stapler ve yüksek teknolojik cihazlarla birçok uygulama yapılmış olsa da teknolojinin çok hızlı değişmesi nedeniyle, laparoskopik ve robotik cerrahide kullanılan anastomoz teknikleri hakkında bilgilerimizi tazelemek amacıyla bu kurs düzenlenmiştir. Bu kursta laparoskopik ve açık cerrahi girişimlerinde güvenli anastomoz için esas olan doğru malzeme seçimi, uygun teknik seçimi ve uygulanması konularında güncel yaklaşımların öğretilmesi hedeflenmiştir;
- Standart güvenli anastomoz teknikleri nelerdir?
- Stapler seçimi, hazırlığı ve uygulanmasında nelere dikkat etmelidir? Potansiyel tuzaklardan ve komplikasyonlardan kaçınmak için nasıl tedbir alınmalıdır?
- Kolorektal cerrahi uygulamalarında anastomozun püf noktaları nelerdir?
- Damar mühürleme cihazları ve çalışma prensipleri nelerdir?
- Damar mühürleme cihazlarında nelere dikkat edilmeli? Bu soruların cevapları kursumuzun temel konularını oluşturmaktadır. Özellikle güvenli teknik uygulama ile komplikasyonların nasıl azaltılabileceği görsel materyal eşliğinde anlatılacaktır. Katılımcılara kaydedilmiş ameliyat videoları ile stapler uygulamalarını izleme ve interaktif tartışma olanağı sağlanacaktır. El becerisi geliştirme çalışmaları kurs salonunda hazırlanan maketlerde ve hayvan dokularında gerçekleştirilecektir.

Öğrenim Hedefleri:
- Anastomozda temel kuralları öğrenmek ve girişim tekniklerini uygulayabilmek
- Güvenli uygulama prensiplerini ve komplikasyonlardan kaçınma püf noktalarını öğrenme
13:30-13:35 - Açılış ve kursun tanıtımı - Cihangir Akyol
13:35-13:50 - Barsak anastomozunda temel ilkeler - Ahmet Rencüzoğulları
13:50-14:10 - Anastomoz teknikleri - Özgen Işık
14:10-14:30 - Açık ve kapalı cerrahide kullanılan staplerler - Orçun Yalav
14:30-14:50 - Anastomoz perfüzyon değerlendirme yöntemleri - Cihangir Akyol
14:50-15:10 - Anastomoz komplikasyonları ve yönetimi - Fatma Ayça Gültekin
15:10-15:30 - Enerji cihazları - Ebru Esen
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-17:30 - Pratik Uygulama - Cihangir Akyol, Fatma Ayça Gültekin, İsmail Cem Eray, Orçun Yalav,
Ebru Esen, Özgen Işık, Ahmet Rencüzoğulları
14:00-16:00 PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİDE AZ BİLİNENLER - SELİM SALON A
  Bu panelde pratik hayatta çok rastlanmayan ancak rastlandığında cerrahları zorlayan selim hastalıklarla ilgili konulara yer verilmiştir. Konusunda uzman kişilerin güncel veriler ışığında pratik hayatta cerrahlara yardımcı olmak üzere hazırladığı sunularla bu az rastlanan durumlar irdelenecektir. Panel sonundaki tartışma bölümünde konulara ilişkin akılda kalanların tartışması yapılacaktır.

Öğrenim Hedefleri:
• Crohn hastalığında cerrahi remisyon sonrası profilaksi, remisyon sağlanamadığı durumlarda medikal tedavinin önemli noktaları.
• Az rastlanan anovajinal fistül, poşit, “cuffit” gibi durumlara yol açan nedenler ve bunların tedavisinde uygulanması gereken medikal, cerrahi ve palyatif yöntemler.
• Anal fissür tedavisinde cerrahinin yeri, kas spazmını çözen topikal ajanlar ve botoks uygulamalarının etkinliği, endikasyonları ve klinik sonuçlarının karşılaştırılması.
• Anal pruritise yol açan durumlar ve bunların tedavileri, pruritise yönelik rahatlatıcı tedaviler.
• IBH’da dizplazi gelişmesi durumunda izlenecek yöntem ne olmalıdır, endoskopik yöntemler yeterli midir? Cerrahi seçilecek olursa kime, nasıl bir cerrahi tedavi planlanmalıdır?
• Temel olarak bir cilt hastalığı olan hidradenitis süppürativanın perianal bölgede görülen formlarında ayırıcı tanısı ve tedavi algoritması.
• Intrapelvik endometriozis belirtileri nelerdir? Tanı nasıl konur? Cerrahi tedavisinde kolorektal cerrahi açısından dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?
Oturum Başkanları: Bilgi Baca, Ömer Topçu
14:00-14:12 - Crohn Hastalarında postoperatif profilaksi yapılmalı mı? - İsmail Cem Eray
14:14-14:26 - İltihabi barsak hastalıklarında displazi sorunu? Kime, ne zaman cerrahi? - Volkan Özben
14:28-14:40 - Anal fissürde ameliyat, tedavi algoritmasının neresinde? - Onur Bayraktar
14:42-14:54 - Küçük görünen ama büyük sorunlar: Poşitis, “Cuffitis”, Poş disfonksiyonu, İrritabl Poş Sendromu - Nuri Okkabaz
14:56-15:08 - Pruritus Ani: Pratik çözümü var mı? - Volkan Tümay
15:10-15:22 - Hidradenitis süppürativa tedavisi mümkün mü? - Fatih Yaşar
15:24-15:36 - Endometriozis: Kolorektal cerrah ne yapabilir? - Özgen Işık
15:40-16:00 - Tartışma
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-18:40 PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİDE AZ BİLİNENLER – MALİGN SALON A
  Bu panelde pratik hayatta çok rastlanmayan ancak rastlandığında cerrahları zorlayan malign hastalıklarla ilgili konulara yer verilmiştir. Konusunda uzman kişilerin güncel veriler ışığında pratik hayatta cerrahlara yardımcı olmak üzere hazırladığı sunularla bu az rastlanan durumlar irdelenecektir. Panel sonundaki tartışma bölümünde konulara ilişkin akılda kalanların tartışması yapılacaktır.

Öğrenim Hedefleri:
- Standart bir kolon-rektum rezeksiyon spesimeni nasıl incelenmelidir? Raporda neler olmalıdır, bu bulgular nasıl yorumlanmalıdır?
- Rektumda görülen NET, GIST, lenfoma ve melanom gibi nadir durumlarda tedavi algoritması.
- J poş veya perianal fistül zemininde displazi/kanser gelişmesi ihtimali nedir? Kimlerde beklenmelidir? Displazi veya kanser gelişmesi durumunda nasıl bir tedavi gibi planlanmalıdır?
- Sigmod kolon kanserini diğer kolon segmentlerinde görülen kanserlerden farklı kılan özellikler nelerdir? Her hastada aynı standart teknik tercih edilmeli midir? Farklı teknikler kullanılabilir mi?
- İleri evre hastalıkta cerrahi tedavinin yeri ve zamanlaması
- Maligniteye bağlı gelişen kolon obstrüksiyonu ve perforasyonu tedavisi nasıl olmalıdır?
Oturum Başkanları: Ersin Öztürk, Yunus Emre Altuntaş
16:30-16:42 - Kolorektal kanser materyaline ait patoloji sonuç raporu neleri içermeli? Nasıl yorumlanmalı? - Mustafa Ateş
16:44-16:56 - Rektal NET-GIST için yenilikler var mı? - Emre Sivrikoz
16:58-17:10 - Anal melanoma ve rektal lenfoma için tedavi nasıl planlanmalı? - Wafi Attaallah
17:12-17:24 - IPAA sonrası poş içerisinde kanser gelişti? Ne yapmalı - Erman Aytaç
17:26-17:38 - Her (rekto) sigmoid kanser aynı şekilde mi tedavi edilmeli? - Cihangir Akyol
17:40-17:52 - Perianal fistül hattında kanser var, tedavi nasıl planlanmalı? - Neriman Şengül
17:54-18:06 - Asemptomatik, unrezektabl metastatik kolorektal kanser için primer tümör rezeksiyonu ne zaman yapılmalı? - Ahmet Rencüzoğulları
18:08-18:20 - Kolon kanserinin cerrahi acillerinde yönetimi nasıl olmalı? - Fatma Ayça Gültekin
18:20-18:40 - Tartışma
18:40-19:00 KONFERANS SALON A
  Oturum Başkanı: Uğur Sungurtekin
  TKRCD Başkanının hitabı - Selman Sökmen
19:00-19:30 AÇILIŞ TÖRENİ SALON A

   10 Nisan 2019, Çarşamba
08:00-09:30 PANEL: KOLON KANSERİ TEDAVİSİNDE SONA GELİNDİ Mİ? SALON A
  Kolon kanseri gerek dünyada gerek ülkemizde en sık görülen kanserlerindir. Bu nedenle genel cerrahi pratiğinde iyi bilinmesi, tedavisi konusundaki gelişmelerin takip edilmesi önemlidir. Son yıllarda rektum kanseri cerrahisindeki benzer prensiplerin kolon kanseri cerrahisine uyarlanması ile birlikte gündeme gelen komplet mezokolik eksizyon tekniğinin cerrahlar arasında yaygınlaşması, tanınması, bilinmesi önemlidir.

Öğrenim Hedefleri:
Bu oturumun sonunda katılımcılar erken evre kolon kanserinin yönetimi, kolon kanseri cerrahisinde komplet mezokolik eksizyon kavramı, bilimsel arenadaki durumu, optimal kolon cerrahisinin temel noktaları hakkında bilgi sahibi olacaktır. Neoadjuvan kemoterapinin rolü, yeri, rekürren vakalarda rolü tartışılacaktır. Oturum sonunda olgu bazlı tartışma ile teorik bilgilerin pratik hayattaki karşılıkları irdelenecektir.
Oturum Başkanları: Mustafa Öncel, Celalettin Vatansev
08:00-08:15 - Komplet Mezokolik Eksizyon Nedir? Daha geniş cerrahi daha iyi tedavi anlamına mı geliyor? - Ayhan Kuzu
08:15-08:30 - Evre II Kolon kanserinde bireyselleştirilmiş tedaviye doğru mu gidiyoruz? - Emre Canda
08:30-08:45 - Optimum sağ ve sol kolektomi operasyonu hangi aşamaları içermeli? Bunlar modifiye edilebilir mi? - Emre Balık
08:45-09:00 - Kolon kanserinde neoadjuvan tedavinin yeri var mı? Ne zaman? - Feza Karakayalı
09:00-09:30 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma
09:30-10:00 KONFERANS SALON A
  Peritoneal karsinomatoz konusunda önemli bir otör olan konuğumuzdan peritoneal karsinomatoz ve tedavisinin geçmiş, günümüz ve gelecekteki tedavi seçeneklerini içeren bir konferans dinleyeceğiz.
Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Acar Aren
- Myths and facts in the treatment of peritoneal metastases - Ignace de Hingh
10:00-10:30 Kahve Arası  
10:30-11:00 KONFERANS SALON A
  Kolorektal kansere bağlı gelişen peritoneal karsinomatoz tedavisinde hangi durumlarda ve hangi hastalar bu tedavi uygulaması için adaydır konusu irdelenecektir. Bu oturum sonunda kolorektal kansere bağlı peritoneal karsinomatoz gelişme ihtimali, peritoneal karsinomatoz gelişimini kolaylaştıran etmenler, tanı ve tedavi seçenekleri sitoredüktif cerrahi ve HİPEK uygulamaları, kullanılacak ilaçlar ve farklı yöntemler konusunda bilgi sahibi olmanız hedeflenmiştir.
Oturum Başkanları: Mehmet Füzün, Musa Akoğlu
- Cytoreductive surgery and regional chemotherapy for management of peritoneal metastases -
Paul H. Sugarbaker
11:00-12:00 VİDEO PANEL: MİNİMAL İNVAZİV CERRAHİ POTPURİ SALON A
  Bu görsel bir panel olup konuşmacılar tamamen video temelli sunumlarla pratik hayattaki uygulamalarını ve tecrübelerini dinleyicilere aktaracaklardır.

Öğrenim Hedefleri:
Komplet mezokolik eksizyon, total mezorektal eksizyon, transvers kolon cerrahisi ve poş cerrahi tekniğinin minimal invaziv cerrahi yöntemiyle nasıl yapılacağı, püf noktaları, pratik hayatta birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları irdelenerek katılımcılara sunulacaktır.
Oturum Başkanları: Abdullah Zorluoğlu, Alp Gürkan
11:00-11:15 - Minimal invaziv cerrahi KME - Emre Canda
11:15-11:30 - Minimal invaziv cerrahi TME - Gökhan Çipe
11:30-11:45 - Minimal invaziv cerrahi transvers kolon cerrahisi - Feza Karakayalı
11:45-12:00 - Minimal invaziv cerrahi restoratif proktokolektomi - Bilgi Baca
12:00-12:30 UYDU SEMPOZYUMU - ATAK CERRAHİ SALON A
  Hemoroidal Dearterilizasyonda yeni bir yöntem: ADL - Tunç Yaltı
12:30-13:30 Öğle Yemeği
12:30-13:30 SEÇİLMİŞ POSTER SUNUMU OTURUMU 1 POSTER SALONU
  Oturum Başkanları: Ediz Altınlı, Mithat Kerim Arslan
Bildiri detayları için tıklayınız
13:30-14:45 PANEL: PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ KLİNİĞİNDEN BİRİSİ AMELİYATHANEYE GELSE NE İYİ OLUR! SALON A
  Kolorektal cerrahide rekonstrüksiyon cerrahi işlemlerin temel taşlarındandır. Ancak ülkemizde cerrahi eğitimi esnasında bu konuda alınan eğitim çoğu zaman yeterli değildir. Bu panelde özellikle plastik ve rekonstrüktif cerrahi öğretim üyelerince cerrahların en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda, güncel bilgiler ve pratik uygulama esasları içeren sunumlarla pratik hayatta karşılaşılan sorunların nası çözümlenebileceği konusunda bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenme Hedefleri:
Perianal hastalıkların cerrahi rekonstrüksiyonunda kullanılabilecek flepler ve uygulama teknikleri konusunda bilgi sahibi olmak, açık karın ve enteroatmosferik fistül tedavisinde rekonstrüksiyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, bu amaçla kullanılan endüstriyel ürünler hakkında bilgi sahibi olmak.
Oturum Başkanları: Tuncay Yılmazlar, Adnan Menderes
13:30-13:45 - Kompleks perianal sorunlarda cerrahi yaklaşım ne olmalı (Kolorektal Travma, Fournier hastalığı, Perianal ve Rektal tümör cerrahisi sonrası) - Adnan Menderes
13:45-14:00 - Zor karın duvarı sorunu olan hastalarda cerrahi planlama ve çözümleme nasıl yapılmalı? (Enteroatmosferik fistül, enfekte-fistülize meş, stoma, fasya yanaşmıyor...) Akılcı biyomateryal kullanımı. Hangi biyomateryal hangi hastaya uygulanmalı? - Ahmet Rencüzoğulları
14:00-14:15 - Karın duvarı bileşenlerine ayırma tekniği nedir, ne zaman ve nasıl yapılır? - Zafer Malazgirt
14:15-14:45 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1 SALON B
  Oturum Başkanları: Birol Bostancı, Melih Paksoy  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2 SALON C
  Oturum Başkanları: Mustafa Kalaycı, Hovsep Hazar  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 3 SALON D
  Oturum Başkanları: Erdoğan Sözüer, Ömer Faruk Özkan  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:45-15:30 KONFERANS SALON A
  Pelvik anatomi deneyimli cerrahları dahi zorlayan bir konudur. Özellikle rektal kanser cerrahisinin onkolojik prensiplere uygun yapılabilmesi için pelvis anatomisinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu oturumda pelvik anatomiyi özellikle kanser yayılım mekanizmaları ve cerrahi prensipler penceresinden dinleyeceğiz.
Oturum Başkanları: Ayhan Kuzu, Orhan Kozak
- Understanding the deeper layers of pelvic anatomy - Bill Heald
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-16:30 KONFERANS SALON A
  Divertiküler hastalık son yıllarda daha sık görülen bir durum olmakla birlikte tedavisinde cerrahi rezeksiyonun yeri her geçen gün azalmaktadır. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar farklı teknikler konusunda kafa karıştıran bulgularla dolu olup literatürde komplike hastalığın tedavisinde bir fikir birliği sağlanamamıştır. Bu konferansta literatür verileri eşliğinde divertiküler hastalığın tedavisinde son gelişmeler aktarılcaktır.

Öğrenim Hedefleri:
Divertiküler hastalığın patofizyolojisi, tedavisinde konservatif yöntemlerin yeri ve etkinliği, komplike hastalığın cerrahi tedavi endikasyonları ve cerrahi teknikler hakkında bilgi sahibi olmak.
Oturum Başkanları: Kemal Alemdaroğlu, Erhan Akgün
- Divertiküler hastalıkta ne yapmalı- ne yapmamalı? - Feza Remzi
16:30-17:00 UYDU SEMPOZYUMU - ABDİ İBRAHİM
SALON A
  - Hemoroid Hastalığı: Bildiğiniz gibi değil - Sezai Leventoğlu, Emre Balık
17:00-18:35 TARTIŞMALI VİDEO PANEL: HEMOROİDAL HASTALIK SALON A
  Her cerrahın günlük pratiğinde sık karşılaştığı bir sorun olan hemoroid hastalığının tanı ve tedavisine yönelik yaklaşımların çok kısa ve kompakt sunumlarla ortaya konulmasından sonra gerçek olgular üzerinden tartışılarak katılımcıya güncel bilgilerin aktarılması planlanmıştır.

Öğrenim Hedefleri:
Hemoroid hastalığın medikal tedavisi konusunda son gelişmelerin aktarılması, ofis prosedürlerinin teknik ayrıntıları ve etkinliklerinin değerlendirilmesi, hemoroidal arter ligasyonu ve mukopeksi tekniğinin tanıtılması ve literatürdeki yeri, stapler rektopeksi tekniğinin ayrıntıları ve güncel durumu, hemoroidektomi teknikleri ve ne zaman hangi tekniğin kime uygulanacağı, acil durumlarda tedavi algoritması, gebelik, laktasyon, immunsupresyon durumlarında yaklaşım ve tedavi seçeneklerinin bilinmesi, hemoroidektomi sonrası görülebilen anal darlığın engellenmesi için gerekli tedbirler ve oluşması durumunda tedavi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olmak.
Oturum Başkanları: Bülent Menteş, Sezai Leventoğlu
17:00-17:10 - Hemoroid hastalığında konservatif tedavi? - Sümer Yamaner
17:10-17:20 - Skleroterapi – İnfrared fotokoagulasyon – Lazer – EVAC – Band ligasyonu - Bülent Menteş
17:20-17:30 - Doppler dearterializasyon ve rektoanal mukopeksi - Tunç Yaltı
17:30-17:35 - Stapler hemoroidopeksi - Abdullah Zorluoğlu
17:35-17:40 - Hemoroidektomi üçlemesi (Klasik – Harmonic – Ligasure) - Tahsin Çolak
17:40-17:50 - Hemoroide eşlik eden fissür veya fistül olması durumunda ne yapalım? Tedavi? - Özgen Işık
17:50-18:00 - Acil durumlar ve tromboze hemoroide yaklaşım? - Serdar Yüceyar
18:00-18:10 - Sorunlu vakalar: Gebelik – Laktasyon/ Antikoagülan alan hasta / Nötropenik hasta -
Neriman Şengül
18:10-18:20 - Anal darlık - Cerrahi yaklaşımlar - Mustafa Korkut
18:20-18:35 - Tartışma
18:35-19:00 Akılcı İlaç Kullanımı - Nuri Okkabaz SALON A
   
   11 Nisan 2019, Perşembe
08:00-09:30 PANEL: REKTUM KANSERİ TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK NE ANLAMA GELİYOR? SALON A
  Günümüzde rektum kanserinin tedavisinden değil yönetiminden söz edilmesi daha doğru olur, Çünkü günümüzde hastalığın tedavisi artık sadece ameliyatla başlamıyor veya bitmiyor. Neoadjuvan tedavinin uygulanması günümüzde rektum kanseri tedavisinin başarı oranını belirgin olarak artırmıştır. Diğer taraftan neoadjuvan tedavi sonrası tam yanıt elde edilmesi durumunda ameliyat seçeneğinin tamamen ortadan kalkması seçeneği bile günümüzde sorgulanır hale gelmiştir.

Öğrenim Hedefleri:
Erken evre rektum kanseri ne demektir ve erken evre kanserinde tedavi elimizde hangi seçenekler vardır konusunun tedavi algoritması sunularak tartışılması, yeni neoadjuvan tedavi protokollerinin iredelenmesi, ameliyat öncesi kısa ve uzun dönem radyoterapi ek olarak kemoterapi endikasyonlarının sunulması, yeni bir modalite olan total neoadjuvan terapinin kanıta dayalı tıp açısından durumu, klinik tam yanıt durumunda başvurulabilecek seçenekler, bunların karşılaştırmalı değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
Oturum Başkanları: Adil Baykan, Feza Karakayalı
08:00-08:15 - Erken evre rektum kanserinin yönetimi ? - Feza Karakayalı
08:15-08:30 - Her lokal ileri rektum kanseri neoadjuvan tedavi adayı mıdır? - Cem Terzi
08:30-08:45 - Total neoadjuvan terapi ve diğer yeni protokollerin tüm tedavi sürecindeki yeri nedir? -
Bülent Erkek
08:45-09:00 - Klinik tam yanıt: Bekleyelim de görelim mi? - Feza Remzi
09:00-09:30 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma
09:30-10:00 KONFERANS SALON A
  Pelvik cerrahin esnasında bizi yanlış yollara sürükleyebilecek tuzakların ve bunlardan nasıl kaçınabileceğinin öğrenilmesinin hedeflendiği bu konferans dünyada rektum cerrahisi konusunda yaşayan bir efsane tarafından bizlere sunulacaktır.
  Oturum Başkanları: Feza Remzi, Selman Sökmen
  - Error traps in the pelvis - Bill Heald
10:00-10:20 Kahve Arası
10:20-11:00 KONFERANS SALON A
  Yeni ve güncel bir konu olan cerrahi öncesi immün optimizasyon, soğuk/sıcak tümör kavramı, bu konuda yapılabilecekler ve bu uygulamaların cerrahi hayatımıza katkıları bu oturumda tartışılacaktır.
Oturum Başkanları: Ali Akyüz, Türker Bulut
- Preoperative immune optimization: Can we convert a cold tumor to a hot tumor before surgery? - İsmail Gogenur
11:00-12:30 PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİDE YENİ KONULAR SALON A
  Bu panelde kolorektal cerrahi alanında son yıllarda ön plana çıkan ve pratik hayatta az bilgi sahibi olunan konular hakkında uzmanları tarafından güncel veriler ışığında tanımlayıcı bilgiler verilecek ve tedavi seçenekleri sunulacaktır.

Öğrenim Hedefleri:
Omentum anatomisi, lenfatik drenajı, kolorektal kanser fizyopatolojisindeki rolü ve tedavi açısından önemi. Retroperitoneumun anatomik ve fizyolojik açıdan önemi, kanser yayılma mekanizmaları içindeki rolü ve kolorektal kanser cerrahisinde retorperitonuma cerrahi yaklaşım teknikleri hakkında bilgi sahibi olunması. Apendiks tümörlerinde sınıflama ve ne zaman sınırlı cerrahi ne zaman agresif cerrahi gerektiğinin bilinmesi, HİPEK eklenmesi gerek durumların irdelenmesi
Oturum Başkanları: Sümer Yamaner, Orhan Kozak
11:00-11:15 - Az bilinen organ omentum: Kolorektal cerrahide önemi yeterince biliniyor mu? -
Cihangir Akyol
11:15-11:30 - Kolorektal cerrahi için retroperitoneum neden önemli? - Bülent Erkek
11:30-11:45 - Kompleks malign appendikste yaklaşımımız ne olmalı? Sağ hemikolektomi şart mı? Histopatolojik sınıflamanın klinikte önemi? HİPEK ne zaman yapılmalı? - İsmail Hamzaoğlu
11:45-12:30 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma
12:30-13:30 Öğle Yemeği  
12:30-13:30 ZOR OLGULARDA HASTA YÖNETİMİ SALON A
  Cerrahide ve kolorektal cerrahide zor olguların yönetimi oldukça zorludur. Pratik hayatta zorlu olguların bakımı ve beslenme tedavilerinin düzenlenmesi cerrahların kontrolünde gerçekleşmektedir. Bu sempozyumda zorlu olgularda karşılaşılan cerrahi, metabolik ve enfeksiyöz komplikasyonlar, tedaviyi zorlaştıran etmenler tartışılması, gerek cerrahi gerek medikal tedavi ipuçları verilmesi, beslenme tedavisinin öneminin vurgulanması ve beslenme tedavisi düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususların bilinmesi amaçlanmıştır.
Oturum Başkanı: Uğur Sungurtekin
Tartışmacılar: Cem Kaan Parsak, İlker Sücüllü, Ersin Öztürk, İsmail Cem Eray
12:30-13:30 SEÇİLMİŞ POSTER SUNUMU OTURUMU 2 POSTER SALONU
  Oturum Başkanları: Mustafa Ateş, Ahmet Serdar Karaca
Bildiri detayları için tıklayınız
13:30-14:00 KONFERANS SALON A
  Yapay zeka hayatımızın bir çok alanında devreye girmeye başladı. Özellikle iş hayatında insan hatasını azaltarak verimli ve etkin sonuç almak için yapay zekadan faydalanabilmek için araştırmalar, çalışmalar bir süredir hızla devam etmekte. Teknolojik gelişmelerin çokça kullanıldığı tıp dünyasında da yapay zeka kullanımının yaygınlaşması kaçınılmazdır. Hali hazırda bir çok tıbbi uygulamada yapay zeka kullanılmaya başlanmıştır. Yapay zekanın kolorektal cerrahide kullanım alanları, faydaları, verimliliği, sınırları ve gelecekten beklentiler bu ilgi çekici oturumda dünya çapında tanınan bir konuşmacı tarafından bizlere aktarılacaktır.
Oturum Başkanları: Yılmaz Büyükuncu, Tayfun Karahasanoğlu
- Artificial intelligence in colorectal surgery - Ho-Kyung Chun
14:00-15:00 PANEL: KOLOREKTAL CERRAHİDE MİKROBİOM YANIMIZDA MI - KARŞIMIZDA MI? SALON A
  Mikrobiata son yılların popüler konulardan biridir. Kolonun normal fizyolojik işleyişi ve hastalıkların patogenezinde önemli rolü olduğu düşünülmektedir. Bu panelde kanser ve inflamatuar barsak hastalıklarında mikrobiatanın rolü ve hastaların tedavisinde bize nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda bilgi verilecektir.
Oturum Başkanları: Tahsin Çolak, Hasan Bektaş
14:00-14:15 - Barsak mikrobiomlarının kolorektal kanser patogenezi ve inflamatuvar barsak hastalıkları tedavisinde etkisi var mı? - Uğur Sungurtekin
14:15-14:30 - Anastomoz kaçağında mikrobiatanın yeri, anastomoz kaçaklarından kaçınma yolları nelerdir? - Gökhan Çipe
14:30-14:45 - “İntestinal Yetmezlik” nedir, tedavisi nasıl olmalıdır? - Tahsin Çolak
14:45-15:00 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma
15:00-15:30 UYDU SEMPOZYUMU - CORDAMED
SALON A
 

Robotik kolorektal cerrahi : Nasıl yapmalı ?
-Komplet mezokolik eksizyonda güvenli vasküler diseksiyon
-Splenik fleksuranın kolay mobilizasyonu
-Total mezorektal eksizyonda aşama aşama pelvik diseksiyon
-Robotik anastomoz teknikleri
Tayfun Karahasanoğlu, Bilgi Baca

14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 4 SALON B
  Oturum Başkanları: Mithat Kerim Arslan, Ömer Faruk Özkan  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 5 SALON C
  Oturum Başkanları: Ali Uzunköy, Ahmet Dağ  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 6 SALON D
  Oturum Başkanları: Özgür Türkmenoğlu, Yusuf Yağmur  
Bildiri detayları için tıklayınız
15:30-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 KONFERANS SALON A
  Tümör tomurcuklanması (budding) önemli bir prognostik belirteç olarak son yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Bu oturumda tümör tomurcuklanmasının ne demek olduğu, nasıl meydana geldiği, olmasının ne demek olduğu anlatılacak, pratik hayatta bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği bizlere aktarılacaktır.
Oturum Başkanları: İ. Ethem Geçim, Erman Aytaç
- Tumor budding in colorectal cancer patients - Ho-Kyung Chun
16:30-17:45 PANEL: ÇOCUK CERRAHİSİ VE KOLOREKTAL CERRAHİ ORTAK PANELİ SALON A
  Çocuk Cerrahisi ve Genel Cerrahi disiplinlerinin ortak bir çok noktası olmasına rağmen pratik hayatta birbirlerinin ne yaptıkları konusunda sadece yüzeysel bilgiye sahiptirler. Bu ortak yapılacak panelle iki disiplin arasında ortak bir alan oluşturmak ve çocuk çağında başlayıp erişkin hayatta devam eden Hirschsprung gibi, kolon anomalileri ile sureden bazı konjenital malformasyonların cerrahi tedavi ve takibi konusunda bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Öğrenim Hedefleri:
Hirschsprung hastalığının çocuk ve erişkin formları hakkında bilgi sahibi olmak, tedavi süreçlerini bilmek. Erişkin çağına kadar gelebilen kolon ve rektumu ilgilendiren konjenital malformasyonlar konusunda bilgilerimizi yenilemek ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olmak. Polipozis kolinin konjenital formunun erişkinde görülen polipozis sendromları ile ilişkisini ve farklarını bilmek, tedavisinin nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda fikir edinmek. İBH’ların çocukluk formlarındaki tedaviyi, erişkinliğe geçtiklerinde tedavinin nasıl idame ettirileceği konusunda bilgi sahibi olmak.
Oturum Başkanları: İsmail Hamzaoğlu, Orkan Ergün
16:30-16:45 - Hirschsprung hastalığı: Ne yapmalı / Nasıl yapmalı ? - Aydın Yağmurlu
16:45-17:00 - Konjenital anorektal malformasyonlar erişkinlerde karşımıza çıkabilir mi? -
Gonca Topuzlu Tekant
17:00-17:20 - Çocukluk çağı polipozis koli sendromları hakkında bilmemiz gerekenler - Orkan Ergün
17:20-17:45 - Eğitici olgu örnekleri ile tartışma
17:45-18:15 KONFERANS SALON A
  Cerrahi hastalarda gereksiz mortaliteyi önelemek ve daha iyi klinik sonuçlar elde etmek maksadıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Güvenli Cerrahi Hayat Kurtarır” programını başlattı. Bu program da tüm dünyada cerrahi mortalite ve morbiditeyi belirgin olarak azalttığı belirtilen DSÖ Güvenli Cerrahi Kontrol Listesi’nin oluşmasına vesile oldu. Bunu benzer başka kontrol listeleri takip etti. Ancak bu listelerini karşıtı yazılar da yayımlandı. Bu konferansın amacı dünya literatüründe bu tür listeler ile ilgili çalışmaları gözden geçirmek ve pratik hayatta yararlılıkları konusunda uzman görüşünü özetlemektir.
Oturum Başkanları: Necmettin Sökücü, Ahmet Rencüzoğulları
- Kolorektal cerrahide kontrol listesi (checklist) gerekli midir? - Sümer Yamaner
18:15-19:00 IPAD ÖDÜLLÜ BİLGİ YARIŞMASI (Ödül TKRCD tarafından verilecektir.) SALON A
  Moderatörler: Emre Balık, Sezai Leventoğlu
 
   12 Nisan 2019, Cuma
08:00-09:45 PANEL: REKTUM KANSERİ CERRAHİSİ: HANGİ YÖNTEM DAHA İYİDİR? SALON A
  Rektum kanseri cerrahisinde son yıllarda miminal invaziv teknikler daha yaygın olarak kullanılmakla birlikte günümüzde en yaygın uygulanan ameliyat biçimi açık cerrahidir. Laparoskopik teknikte pelvise yaklaşımın zor olması, kolorektal cerrahide rutin uygulamada laparoskopik kolon cerrahisi uygulayan çoğu cerrahın bile rektumda laparoskopik uygulama için farklı düşünmesine neden olmaktadır. Robotik cerrahinin gelecekte bu dezavantajı kapatabileceği öngörülmekte ise de bu noktada maliyetlerin yükselmesi devreye girmektedir. Bu oturumda katılımcılar, laparoskopik, robotik, Transanal ve açık teknikle rektum rezeksiyonlarının teknik olarak önemli püf noktalarını, avantaj ve dezavantajlarını dinleyecek, konu hakkında pratik bilgilere sahip olacaklar, dünya ve ülkemizdeki konuyla ilgili son gelişmeleri öğreneceklerdir. Son olarak neoadjuvan tedavilere yanıt oranlarının farklı tedavi şemaları kullanımı ile artması sonucu cerrahi dışı yöntemlerin sonuçlarının cerrahi tedaviye alternatif olup olamayacağı hakkında kanıta dayalı tıp verileri ışığında bilgi sahibi olacaklardır.
Oturum Başkanları: Dursun Buğra, Emre Balık
08:00-08:15 - Laparoskopik cerrahi daha iyidir - Mustafa Öncel
08:15-08:30 - Robotik cerrahi daha iyidir - Tayfun Karahasanoğlu  
08:30-08:45 - Açık cerrahi daha iyidir - Selman Sökmen  
08:45-09:00 - TaTME daha iyidir - İ. Ethem Geçim  
09:00-09:15 - Günümüzde rektum kanserinde artık ameliyata gerek yoktur (mu?) - Ayhan Kuzu
09:15-09:45 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma  
09:45-10:15 KONFERANS SALON A
  Hastaların ameliyat sonrası normal günlük yaşamlarına hızlı ve etkin bir şekilde dönmelerini amaçlayan ERAS protokolleri son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiştir. Ancak ülkemizde merkezler arasındaki uygulama farklılıkları, ülkemiz koşulları ile bazı ERAS protokollerini uygulamadaki güçlükler sağlık sağlayıcılar arasında yaygın olarak kullanılması konusunda engel olmuştur.

Öğrenim Hedefleri:
ERAS protokolleri konusunda bilgi sahibi olunması, kanıta dayalı tıp açısından irdelenmesi, protokollerin ülkemizde uygulanma durumu ve ülkemiz koşulları çerçevesinde protokollerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Oturum Başkanları: Tarık Akçal, Mustafa Korkut
- ERAS in colorectal cancer surgery: How to do it and what are the long term benefits? -
İsmail Gogenur
10:15-10:30 Kahve Arası  
10:30-12:00 PANEL: FELAKET SENARYOLARI - OLGULAR EŞLİĞİNDE TARTIŞMA SALON A
  Öğrenim Hedefleri:
Her kolorektal cerrahın rüyalarına giren, uykularını kaçıran korkutucu komplikasyonlardan korunma ve tedavi yaklaşımları bu oturumda ortaya konulacak ve konu eğitici olgu örnekleri eşliğinde tartışılacaktır.
Oturum Başkanları: Bülent Erkek, Cem Terzi
10:30-10:45 - Abdominopelvik sepsiste yaklaşım ne olmalı? - Tuncay Yılmazlar
10:45-11:00 - Kolorektal cerrahide ileus: Tıbbi tedavisi var mı? - Tayfun Yoldaş
11:00-11:15 - Presakral kanama / Abdominopelvik büyük damar yaralanmaları - Erhan Akgün
11:15-11:30 - Açık karın, enteroatmosferik/enterokutanöz fistüller - Ahmet Rencüzoğulları
11:30-12:00 - Eğitici olgu örnekleriyle tartışma
12:00-12:45 KONFERANS SALON A
  Pelvik kanser cerrahisinin yönetim ve tedavisindeki başarının hekim ve merkez deneyimi ile doğru orantılı olarak arttığı bilinmektedir. Özellikle radyoterapi almış ve öncesinde tekrarlayan cerrahi müdahaleler geçirmiş bir pelvise tekrardan tedavi için müdahale etmenin prensipleri günümüz pelvik cerrahi yaklaşımlarının püf noktaları ve sonuçları bu konuda deneyimli merkezin sonuçlarıyla birlikte paylaşılacaktır.
Oturum Başkanları: Selman Sökmen, Volkan Tümay
- Complex radical pelvic surgery: Setting scope and learning from Sydney University experience - Michael J. Solomon
12:45-13:15 UYDU SEMPOZYUMU - İLKO İLAÇ
SALON A
  ‘Başınız ağrımasın! Anal fissür tedavisinde yeni adım - İ. Ethem Geçim
12:45-13:45 Öğle Yemeği
13:45-14:30 KONFERANS SALON A
  Rektum kanserinin lokal nüksleri total mezorektal eksizyon tekniği tanımlanması ve neoadjuvan radyokemoterapinin yaygın kullanımı sonrasında oldukça düşük oranlara inmiş olsa da ortaya çıkması durumunda takdirde tedavisi neredeyse imkansız bir durum haline gelebilmektedir. Ancak tecrübeli cerrahi ekiplerce yapılabilecek rektum lokal nüks cerrahi tedavisi konusu irdelenecektir. Bu seansta bizlere cerrahi endikasyonlar, teknik ayrıntılar, zorluklar, tuzak noktaları ve ipuçları anlatılacaktır.
Oturum Başkanları: Mustafa Öncel, Gökhan Çipe
- Surgical techniques for locally recurrent rectal cancer: Difficulties, tips and pitfalls -
Michael J. Solomon
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 7 SALON B
  Oturum Başkanları: Halil Alış, Hüsnü Alptekin  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 8 SALON C
  Oturum Başkanları: Alp Gürkan, Wafi Attaallah  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:00-15:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 9 SALON D
  Oturum Başkanları: Erdoğan Sözüer, Fatih Yaşar  
Bildiri detayları için tıklayınız
14:30-15:45 PANEL: İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIĞINDA GÜNCELLEME SALON A
  İnflamatuvar barsak hastalığı hem medikal hem de cerrahi uygulamaları açısından özel önem arzeden bir hastalık grubudur. Her ne kadar ilk seçenek cerrahi uygulamalar olmasa da kaçınılmak olarak tedavinin bir parçasını oluşturmak zorunda kalmaktadır. Bu oturumda güncel durum tartışılacaktır.
Oturum Başkanları: Emre Balık, Cüneyt Kayaalp
14:30-14:45 - İBH’da medikal tedavinin yeri nereye kadar olmalı? - Mustafa Ateş
14:45-15:00 - Artık Crohn'da da poş yapabilir miyiz? İleal poş komplikasyonları ve redo poş -
İsmail Hamzaoğlu
15:00-15:15 - Crohn'da karın içi apse ve fistül yönetimi - Cüneyt Kayaalp
15:15-15:30 - Perianal tutulumu olan Crohn hastalığında gerçek çözüm var mı? - Ersin Öztürk
15:30-15:45 - Tartışma
15:45-16:00 Kahve arası
16:00-17:35 PANEL: SELİM ANOREKTAL HASTALIKLAR SALON A
  Günlük pratiğimizin büyük bir bölümünü oluşturan selim anorektal hastalıkların hemen her çeşidi ile ilgili güncel bilgilerin katılımcılarla paylaşılması ve tartışılması amaçlanmaktadır

Öğrenim Hedefleri:
Perianal anal anatomi, patofizyoloji, anal fissür tedavisinde farklı yöntemlerin etkinilikleri, perianal apse tedavisinin nasıl yapılması gerektiği, Perianal ve rektovajinal fistül tedavisinde yeni ortaya çıkan farklı yöntemlerin tedavisindeki son durum irdelenecektir.
Oturum Başkanları: Bülent Menteş, Sezai Leventoğlu
16:00-16:15 - Kolorektal cerrahide perianal anatomiyi biliyor muyuz? - Bülent Menteş
16:15-16:25 - Anal fissürde medikal tedavi ne kadar etkin? - Ahmet Serdar Karaca
16:25-16:35 - LIS ama nasıl? - Sezai Leventoğlu
16:35-16:45 - Perianal apseyi nasıl drene edelim? - Tugan Tezcaner
16:45-16:55 - Fistül için LAFT mı VAAFT mı? - İlker Sücüllü
16:55-17:05 - LIFT çözüm oldu mu yoksa hala seton mu kullanalım? - Ahmet Ziya Balta
17:05-17:15 - İlerletme flepleri - Erhan Akgün
17:15-17:25 - Rektovajinal fistül sorunu çözüldü mü? - Türker Bulut
17:25-17:35 - Pilonidal sinüs: Daima flep mi bazen de açık bırakma mı? - Serdar Yüceyar
17:35-18:10 KONFERANS SALON A
  Fekal inkontinens hem hastaların yaşam kalitesini etkileyen hem de konuyla ilgilenen hekimlerin tedavide yetersiz kaldıkları konulardan birisidir. Bu konferansta güncel bilgiler ışığında fekal inkontinens tedavisindeki son gelişmeler aktarılacaktır.
Oturum Başkanları: Tarık Akçal, Onur Bayraktar
- Güncel fekal İnkontinens tedavisi - Türker Bulut
18:10-19:00 ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ
21:00-22:00 SÖYLEŞİ SALON A
  Moderatör: Ali Akyüz
  - 21. Yüzyılda kolorektal cerrah nasıl yetiştirilir?
- Kuşak farkı nasıl giderilmeli?
- Yeni tekniklere adaptasyon nasıl olmalı?
- Kötü asistan demek mi doğru, iyi eğitilmemiş asistan mı?
- Her asistan eğitilebiliyor mu? Asistan eğitimi nasıl olmalı?
  Ali Akyüz, Dursun Buğra, Adil Baykan, Tarık Akçal, Mehmet Füzün, Abdullah Zorluoğlu
     
   13 Nisan 2019, Cumartesi
  ESCP MasterClass "Reoperative Colorectal Surgery"
08:15-08:45 Welcome Coffee
08:45-09:00 ESCP Welcome and Introduction to the Masterclass
Gabriela Möslein &Ugur Sungurtekin
09:00-10:30 Proctology: Is the Definition of Relapse Suitable for Anal Fissure and Haemorrhoids and Fistulas?
Chairs:
Bulent Mentes & Paolo Giamundo
  • Is recurrent anal fissure really recurrent? - Paolo Giamundo
• Relapse or inadequate treatment for haemorrhoids - Bulent Mentes
• Do fistulas recur or persist? Tips and tricks for reoperative surgery - David Zimmerman
• Difficult case scenarios - David Zimmerman & Paolo Giamundo
10:30-11:00 Coffee Break
11:00-12:30 Managing Complications Following Colorectal Resection: Anastomotic Failures
Chairs:
Dursun Bugra & Thomas Golda
  • Early vs late or clinical vs subclinical: Does it matter? - Frederic Ris
• Reoperative strategy for colorectal anastomotic leaks: What the roadmap will be? -
Jean-Jacques Tuech
• Abdominal wall defect with intestinal fistula: Complex hernia repair - Sumer Yamaner
• Difficult case scenarios - Frederic Ris & Sumer Yamaner
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:00 Decision Making in Stoma Surgery: The Difficult Stoma: Is it Little Big Operation?
Chairs: Ayhan Kuzu & Frederic Ris
  • Is the stoma always necessary? If so when... - Ayhan Kuzu
• Stoma complications and avoid them? - Gabriela Möslein
• Tips and tricks during reoperative surgery - Thomas Golda
• Difficult case scenarios - Muhammad Imran Aslam
 
15:00-15:30 Coffee Break
15:30-17:00 Understand and Manage Recurrent Rectal Cancer
Chairs: Ethem Gecim & Jean-Jacques Tuech
  • The reasons for recurrence: Who is sitting in the defendant's chair? - Ethem Gecim
• How to manage recurrence during watch & wait period? - Thomas Golda
• Tips, tricks and pitfalls in exenterative surgery ± sacrectomy - Jean-Jacques Tuech
• Difficult case scenarios - Jean-Jacques Tuech & Ethem Gecim
17:00-17:30 Closing Remarks - Gabriela Möslein & Ugur Sungurtekin

Poster Bildiriler Video Bildiriler